Στην Wheel μπορείτε να προμηθευθείτε αναπηρικά αμαξίδια απλού, ειδικού και ελαφρού τύπου καθώς και άλλα προϊόντα αποκατάστασης με συμμετοχή του ΕΟΠΠΥ.

3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 1. Επισκεφθείτε τον γιατρό σας και ζητήστε γνωμάτευση για το προϊόν.
  • Ο γιατρός πρέπει να αναγράψει στο ειδικό πεδίο τον αριθμό απόφασης ΚΕΠΑ (Κωδικό).
  • Εάν δικαιούστε 0% συμμετοχή προσέξτε να μην εμφανίζετε κατά λάθος στην γνωμάτευση ότι πρέπει να πληρώσετε συμμετοχή.
 2. Σφραγίστε την γνωμάτευση του γιατρού στον ελεγκτή.
 3. Προσκομίστε μας την σφραγισμένη γνωμάτευση και μια φωτοτυπία της απόφασης ΚΕΠΑ.

Εμείς θα αναλάβουμε να καταθέσουμε τα έγγραφα στον ΕΟΠΥΥ και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους σας.

Η διαδικασία με τα 3 βήματα ισχύει για όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ προϊόντα εκτός από τα απλά & ενισχυμένα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια που απαιτούν διαφορετικά δικαιολογητικά όπως μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

Εάν το κόστος του προϊόντος που επιλέξατε υπερβαίνει το ποσό που χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ τότε υποχρεούστε να καλύψετε την διαφορά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Κωδικός: 00113

Χορηγείται σε: Πλήρης ή ατελής τετραπληγία, Παραπληγία.

 1. Γνωμάτευση από γιατρό (Νευρολόγο, Ορθοπεδικό ή Φυσίατρο) για την μορφή αναπηρίας σφραγισμένη και από τον γιατρό και από τον ελεγκτή. Στο ειδικό πεδίο να αναγράψει ο γιατρός τον κωδικό: 00113. Επίσης ο γιατρός να αναγράψει στην γνωμάτευση την διάγνωση και αναγκαιότητα μετακίνησης λόγω επαγγέλματος και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
 2. Πνευματική ικανότητα από ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ.
 3. Φωτοτυπία της απόφασης ΚΕΠΑ.
 4. Φυσιολογικές αντιδράσεις όρασης από ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ.
 5. Ακοή και αντίδραση από ΩΡΙΛΑ.
 6. Ψυχολογική και λειτουργική αναγκαιότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον (εντός και εκτός κατοικίας) από ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ.
 7. Αναγκαιότητα μετακίνησης λόγω επαγγέλματος, σπουδών ή άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Κωδικός: 00114

Χορηγείται ΜΟΝΟΝ εφόσον εκτός των ανωτέρω, συντρέχει και ένας από τους παρακάτω λόγους. Πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται στην γνωμάτευση:

 • Αυξημένο σωματικό βάρος.
 • Μεγάλη απόσταση τόπου κατοικίας και απασχόλησης (βεβαίωση δήμου, κοινότητας, εργασίας ή απασχόλησης).
 • Ανωφέρεια τόπου κατοικίας ή απασχόλησης.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣΧΩΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΗΛΙΚΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑΤΡΟΣΠΑΘΗΣΗΚΩΔΙΚΟΙ ICD10
Αμαξίδιο απλού τύπου00050161,00 €4-5 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΜόνιμη αδυναμία βάδισης.
Αμαξίδιο ειδικού τύπου00051445,00 €4-5 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37
Αμαξίδιο ελαφρού τύπου00054έως 2000,00 €4-5 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΠαραπληγία, Ατελή τετραπληγία, Σκλήρυνση κατά πλάκας.G04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37
Παιδικό αμαξίδιο00061έως 2000,00 €Παιδιά έως 16 ετών4 έτηΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣΠλήρης ή ατελής Τετραπληγία, Παραπληγία, Μυοπάθεια.G04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37
Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο απλού τύπου001132310,00 €6 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΠλήρης ή ατελής Τετραπληγία, Παραπληγία. Χορηγείτε υπό προϋποθέσεις. G04.1, G11.4, G80.0, G82
Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου001143469,10 €7 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΠλήρης ή ατελής Τετραπληγία, Παραπληγία. Χορηγείτε υπό προϋποθέσεις. G04.1, G11.4, G80.0, G82
Hλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο - scooter - ενισχυμένου τύπου. 425913500,00 €6 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G82
Ειδικό παιδικό κάθισμα WC 00407810,00 €Παιδιά έως 16 ετών5-6 έτηΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣΓια παιδιά με παθήσεις κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος.G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73
Παιδικός ορθοστάτης003081603,00 €Παιδιά έως 17 ετών3 έτηΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣΓια παιδιά με χαλαρή ή σπαστική παραπληγία ή σοβαρή δυσλειτουργία κάτω άκρων.G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73
Παιδικός ορθοστάτης00311575,00 €Παιδιά έως 17 ετών3 έτηΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣΓια παιδιά με χαλαρή ή σπαστική παραπληγία ή σοβαρή δυσλειτουργία κάτω άκρων.G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73
Ηλεκτρικός ορθοστάτης για ενήλικα003072350,00 €18 έως 65 ετών 15 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΠλήρης ή ατελής Παραπληγία και Παραπληγία από οποιαδήποτε πάθηση ή νόσο.G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73
Παιδική περπατούρα μεταλλική (ΝΙΜΒΟ)00329295,80 €2 έτηΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73
Περπατούρα τροχήλατη ROLLATOR00330246,00 €18 έως 65 ετών3 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73
Ορθοστάτης περπατούρα έως 16 ετών00306925,00 €3 έτηΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G10, G11, G12, G13, G35, G36, G37, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73
Ειδικό παιδικό κάθισμα001361130,00 €Παιδιά έως 18 ετών3 έτηΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣΜόνο σε εγκεφαλική παράλυση.G80
Μαξιλάρι με αέρα00271245,00 €2 έτηΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ή ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73
Μαξιλάρι με σφαιρίδια σιλικόνης00271210,00 €3 έτηΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ή ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73
Ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης (Γερανάκι)00522665,00 €Μόνο το μοτέρ μετά από 5 χρόνιαΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣG04.1, G11.4, G80.0, G81, G82
Ηλεκτρικό νοσοκομειακό κρεβάτι005861000,00 €ΕνήλικεςΜόνο το στρώμα ανά 3 έτηΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΤετραπληγία, Παραπληγία, Βαριά Μυασθένεια, Βαριά Σκλήρυνση κατά πλάκας.G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G35, G36, G37, G70, G73

Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.