Συγκριτικοί πίνακες προϊόντων

Δείτε «με μια ματιά» τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των αμαξιδίων και scooter. Συγκρίνετε και επιλέξτε πιο εύκολα το αμαξίδιο που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

ΑΠΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ SCOOTER

ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ