Τεχνικό Σεμινάριο Νέων Αναπηρικών Αμαξιδίων LEVO

Published In: Our news Created Date: 2014-07-14
Στόχος μας στη Wheel είναι να είμαστε πάντα ενήμεροι σε θέματα τεχνογνωσίας που αφορούν σε αναπηρικά αμαξίδια και βοηθήματα κινητικότητας.
Έτσι μόνο θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να προσφέρουμε σωστές λύσεις για κάθε τύπο αμαξιδίου ή βοηθήματος. Για αυτό και φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε και να εκπαιδευόμαστε τακτικά, από τους κορυφαίους επαγγελματίες συνεργάτες μας, σε ειδικά σεμινάρια, τα οποία είναι ανοικτά για το προσωπικό της Wheel αλλά και τις συνεργαζόμενες μαζί μας επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα!
Φωτογραφικό υλικό από το τελευταίο σεμινάριο της Levo στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη.
 

Leave A Comment