Στο όνομα του πολιτισμού - προσβασιμότητα ΑμεΑ σε διατηρητέα κτήρια

Published In: Our news Created Date: 2015-02-06
Διατηρητέα κτήρια… τα στολίδια κάθε πόλης!!!!
Πιστεύω πως όλοι έχουμε σταθεί μπροστά από ένα τέτοιο κτίσμα  και το θαυμάσαμε για την εξέχουσα αρχιτεκτονική του σχεδίαση και για την επιβλητικότητα του!!!


Δεν υπάρχει πόλη της Ελλάδος που να μην έχει τουλάχιστον ένα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι φορείς που εμπλέκονται (εφορίες αρχαιοτήτων, υπουργεία, δήμοι κ.λ.π.)  κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια να τα αναδείξουν και να  επαναχρησιμοποιήσουν πολλά από αυτά  προς όφελος ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας μετατρέποντας τα σε μουσεία, πινακοθήκες, χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων ακόμα και σε χώρους στέγασης διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών.
Όμως, κάπου εδώ έκανα μια άστοχη τοποθέτηση… «ολόκληρης» της τοπικής κοινωνίας;

                Προφανώς και όχι ολόκληρης!!!! Πόσες φορές έχουμε παρατηρήσει την έλλειψη ειδικών ραμπών ή ειδικών ανελκυστήρων  για αναπηρικά αμαξίδια σε τέτοια κτήρια και όταν βρεθεί ο εκάστοτε υπεύθυνος και του γίνει η αντίστοιχη ερώτηση απαντάει με την εξής  φράση: ‘ το κτήριο είναι διατηρητέο και δυστυχώς,   απαγορεύονται οι παρεμβάσεις ’.
Το αποτέλεσμα...άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να αδυνατούν να τα επισκεφθούν και να μην μπορούν να συμμετέχουν στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς! Πόσο οξύμωρο είναι λοιπόν  τα πολιτιστικά μνημεία των πόλεων να αποκλείουν τα ΑμεΑ από τις «εκφράσεις» του πολιτισμού και την ψυχαγωγία!Έφτασε, όμως, η στιγμή να ξεκαθαριστεί η κατάσταση αυτή.  Σύμφωνα, λοιπόν, με το αρμόδιο υπουργείο όλα τα διατηρητέα κτήρια, όταν το απαιτεί η χρήση τους, οφείλουν να  διαμορφώσουν τους λειτουργικούς  τους χώρους ώστε αυτοί να είναι προσπελάσιμοι από  ΑμεΑ. Η εγκύκλιος του υπουργείου είναι σαφής και ξεκάθαρη, απλά οι υπεύθυνοι, προφανώς, είτε γιατί η διαδικασία είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη είτε γιατί είναι οικονομικά ασύμφορη δεν ασχολούνται επισταμένα με αυτό το ζήτημα.

Επειδή, όμως, μας αρέσει να αποκαλούμε την χώρα μας ως «κοιτίδα πολιτισμού» είναι ανεπίτρεπτο να αποκλείονται από τις ζυμώσεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού τα ΑμεΑ.  Θα έπρεπε ως χώρα να είμαστε παράδειγμα  ισότιμης μεταχείρισης ανάμεσα στους πολίτες και όχι ένα κακό δείγμα «ωχαδερφισμού» και απαξίωσης των ανθρώπων.

Μια μικρή πίεση στους αρμόδιους φορείς  προς την κατεύθυνση υλοποίησης όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων για να καταστούν προσπελάσιμα όλα τα διατηρητέα κτήρια είναι αρκετά εύκολο να ασκηθεί (έχουμε σύμμαχο την εγκύκλιο)… το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση και οργάνωση!


Γκαϊντατζής Δημήτρης
Ειδικός παιδαγωγός


copyright: Wheel Rehabilitation Products - 2015

Leave A Comment